A Szabad Pszichoanalitikus Egyesület célja az egyéni kutatási eredmények megosztása a pszichoanalitikus folyóiratokénál kötetlenebb keretek között, valamint a hazai és a nemzetközi pszichoanalitikusok közötti kapcsolattartás elősegítése. Az egyesület nem titkolt törekvése, hogy a magyarországi pszichoanalitikus életben tapasztalható képmutatással szemben egy egészségesebb, valódi teljesítményekenalapuló együttműködést valósítson meg, amelyben a gyakran önkényes elvárásoknak való megfelelés, s az azért kapható elismerés nem játszik döntő szerepet. Azokat a fiatalokat várjuk, akik a társadalmi fejlődés folytán már szembefordulnak a korábbi generációk nyárspolgári intellektualizmusával, de várjuk azokat az idősebbeket is, akiknek eddig „rejtőzködnie” kellett. Alapvető igényünk, hogy a magyarországi pszichoanalízist megszabadítsuk a keleties országokra jellemző bizantinizmustól, s helyébe az amerikai stílusú elfogulatlanságot és hatékonyságot tegyük, kiegészítve a harsogó sablonoktól mentes, európai visszafogottsággal (Bergman szemléletével Disney szemlélete helyett). Ha érdeklődsz a pszichoanalízis iránt, s olvasnál olyan szerzőktől, akik mostanáig nem jelenhettek meg a nyilvánosság számára, vagy legalábbis nem őszintén, ha neked is vannak megosztásra érdemes elképzeléseid, vagy ha bármivel (fordítás, kapcsolatok külföldi újságokhoz és weboldalakhoz, stb.) segíteni tudod egy felállított akadályok nélküli eszmecsere kibontakozását, akkor ez az egyesület releváns számodra.

Reklámok
Kategória: Uncategorized | Megjegyzés hozzáfűzése